ข่าวสารน่าสนใจ

24 พฤษภาคม 2562

'ค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา' กลยุทธ์ฝึกเด็กรักศิลปะร่วมสมัย

'ค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา' กลยุทธ์ฝึกเด็กรักศิลปะร่วมสมัย

ได้มีโอกาสไปร่วมโครงการศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา หนึ่งในโครงการดี ๆ ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดขึ้น ที่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ โดยมีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ซึ่ง นายชาย นครชัย ผอ.สศร. ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ฟังว่า โครงการนี้จะสัญจรไปตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยเห็นความสำคัญของงานศิลปะ และศิลปะร่วมสมัย

ไม่เพียงเท่านั้น สศร. ยังได้นำองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยผสมผสานไปในกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย เช่นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจถึง 8 ฐาน ได้แก่ ฐานกิจกรรมถ่ายภาพ ฐานกิจกรรมสอนน้องทำหนัง ฐานกิจกรรมภูมิปัญญาไทยใกล้แค่เอื้อม ฐานกิจกรรมรักการอ่าน ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ฐานกิจกรรมศิลปะ 1 (ภาพพิมพ์) ฐานกิจกรรมศิลปะ 2 (ประดิษฐ์หน้ากาก จากแผ่นปูนทำเฝือกอ่อน) ฐานกิจกรรมศิลปะ 3 (ออกแบบและประดิษฐ์พวงกุญแจ จากกระดุม ลูกปัด) โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาให้ความรู้ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ สศร. ต้องการทำให้เด็กไทยรู้จักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและได้รับความรู้ภูมิปัญญาไทยไปด้วย

 
อาจารย์กมลลักษณ์ พงษ์นิกร อาจารย์ประจำชั้น ป.4 มองว่า ศิลปะกับภูมิปัญญาไทยผสมผสานกันได้อย่างแยบยล ในอดีตบรรดาคณะครูของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการสืบทอดวิชาภูมิปัญญาไทยนานาชนิด เช่น การทำน้ำอบ น้ำปรุง สีผึ้ง การหีบผ้า การร้อยมาลัย และสูตรอาหารไทยตำรับชาววังจาก คุณยายช่วง สุเดชะ ข้าราชบริพารฝ่ายใน เจ้าของสูตรน้ำอบไทยในวังหลวงตำรับ พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ พระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า ซึ่งเราลูกหลานไทยต้องช่วยกันสืบทอด และภูมิปัญญาชาววังอันเป็นอัตลักษณ์ของไทยมิให้สูญหาย โดยคณะครูก็ได้นำความรู้และศิลปะร่วมสมัยเหล่านี้มาผสมผสานกัน เพื่อนำไปต่อยอดในกลุ่มสาระวิชาการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
 
ขณะที่ อาจารย์ประไพ อิงคะวะระ หนึ่งในวิทยากร กล่าวด้วยความรู้สึกว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ภูมิปัญญาไทยมาให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมที่ผสมผสานอยู่ในฐานภูมิปัญญาไทยใกล้แค่เอื้อม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการร้อย “มาลัยกระดาษย่นและผ้าลูกไม้” ที่หายไปจากท้องตลาด รวมถึง “พวงมโหตร” ซึ่งหัตถศิลป์พื้นบ้านตามภาษาเรียกขานของชาวไทยพวน จ.สุพรรณบุรี ตลอดจน “ธงตาข่าย” ที่ทำจากกระดาษว่าว ขณะเดียวกันก็ได้คิดประยุกต์ทำเป็นสมุดงานประดิษฐ์ภูมิปัญญาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้ครูและนักเรียนนำไปต่อยอดกับสาระวิชาอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ หรือนำไปประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่าย ให้เป็นของขวัญวันเกิด วันปีใหม่ วันวาเลนไทน์ และเทศกาลต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือช่วยประหยัดรายจ่ายนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหากพัฒนาฝีมือก็สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้เขาจะรู้สึกเช่นไรและได้รับความรู้อะไรบ้าง อย่าง น้องแก้ม ด.ญ.ภัทรภรณ์ สำเร็จประสงค์ ชั้น ป.4/3 บอกว่า ปัจจุบันคนเราห่างไกลศิลปะและวัฒนธรรมไทย ขาดการขัดเกลาจิตใจ ศิลปะจะช่วยให้เราได้ฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจอ่อนโยน มีความตั้งใจ และจากการเข้าค่ายศิลปะครั้งนี้ก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อย่างการระบายสีในการเรียนศิลปะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเลือกซื้อสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทำให้เรารู้จักคำว่า ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมากขึ้นด้วย
 
ส่วน น้องปูณ ด.ญ.นภสร ค้อชากุล นักเรียนชั้น ป. 4/2 บอกว่า การเข้าค่ายศิลปะครั้งนี้เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเรียนวิชาความรู้สมัยโบราณ ได้ฝึกฝีมือและได้วิชาความรู้ที่ผสมผสานขนบประเพณีไทยพื้นบ้านได้รู้ว่าลูกมโหตรและธงตาข่ายสมัยก่อนใช้ประดับตกแต่งในเทศกาลงานประเพณี งานบุญและได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยเรา ส่วนฐานความรู้อื่น ๆ ก็สามารถนำไปประยุกต์ทำของขวัญของชำร่วยที่สวยงามและมีความเป็นไทย เพื่อมอบให้เพื่อน ๆ หรือเพื่อใช้ในเทศกาลต่าง ๆ ได้ด้วย
 
ถึงแม้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะผสมผสานภูมิปัญญาไทยจากค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา ในครั้งนี้จะปิดฉากลงไปแล้ว แต่ทว่าความสุขเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ คือ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในวิชาความรู้ทางศิลปะร่วมสมัย และความเป็นไทยที่เด็ก ๆ ได้รับจากครูอาจารย์ทุกท่านที่นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ เปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้ได้ไม่มีวันหมด.
 

ข่าวสารอัพเดท

'ค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา' กลยุทธ์ฝึกเด็กรักศิลปะร่วมสมัย

'ค่ายศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา' กลยุทธ์ฝึกเด็กรักศิลปะร่วมสมัย

ทรู ชวนโหลดแอพใหม่ “True Photo Contest”

ทรู ชวนโหลดแอพใหม่ “True Photo Contest”

Solar Ivy..เถาวัลย์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม

Solar Ivy..เถาวัลย์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม

ECO Can

ECO Can

cardboard pc is ultimately green machine.

cardboard pc is ultimately green machine.

120 วัน ร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร

120 วัน ร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร

Windows 8 Apps : FreshPaint

Windows 8 Apps : FreshPaint

Exhibition​: Emporium Mirage of the Earth 13-21 Nov,12

Exhibition​: Emporium Mirage of the Earth 13-21 Nov,12

Asean Quiz ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

Asean Quiz ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

A visit to Monet’s paintings

A visit to Monet’s paintings

AEC-ASEAN ECONOMIC COMMUNITY คืออะไร

AEC-ASEAN ECONOMIC COMMUNITY คืออะไร

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

exhibition : ประเทศเยอรมนีก็มีการ์ตูน นิทรรศการศิลปะการ์ตูนคอมิกส์ มังงะ & โค จากสถาบันเกอเธ่

exhibition : ประเทศเยอรมนีก็มีการ์ตูน นิทรรศการศิลปะการ์ตูนคอมิกส์ มังงะ & โค จากสถาบันเกอเธ่

แต่งภาพถ่ายด้วยเฟรมสวยๆกับ PicMix ฟรี

แต่งภาพถ่ายด้วยเฟรมสวยๆกับ PicMix ฟรี

โลกตะแคง (The Upside Down World of Philippe Ramette)

โลกตะแคง (The Upside Down World of Philippe Ramette)

อัพเดทแอพฯ ถ่ายรูปโดน ๆ สำหรับสาวกไอโฟน

อัพเดทแอพฯ ถ่ายรูปโดน ๆ สำหรับสาวกไอโฟน

Double A ดั๊บเบิ้ล เฮ เที่ยวฟรี ช๊อปฟรี 10 ล้านวอนที่เกาหลี

Double A ดั๊บเบิ้ล เฮ เที่ยวฟรี ช๊อปฟรี 10 ล้านวอนที่เกาหลี

รู้ให้รอบเรื่องบรรจุภัณฑ์

รู้ให้รอบเรื่องบรรจุภัณฑ์

งานโรงพิมพ์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

งานโรงพิมพ์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

× คุณได้เพิ่มสนค้าลงตะกร้า ดูสินค้าในตะกร้า