บริการ

ผลิตกล่องออฟเซ็ต

ผลิตกล่องออฟเซ็ต

 
เอเซียเเพ็ค​พริ้นท์รับผลิตกล่องออฟเซ็ต พิมพ์ 4 สี
 
แม่สี ได้แก่

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับการพิมพ์ Offset ได้แก่
1. มีจำนวนพิมพ์ตั้งแต่ 3,000 ชุด ขึ้นไป
2. มีภาพประกอบหรืองานประเภท กราฟ มากๆ
3. ต้องการความรวดเร็วในการจัดพิมพ์
4. ต้องการความประณีต สวยงาม
5. เป็นการพิมพ์ หลายสี หรือภาพ สี่สีที่ต้องการ
   ความสวยงามมากๆ
6. มีงานอาร์ตเวอร์คที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก
7. มีงบประมาณในการจัดพิมพ์เพียงพอ
 
อาทิ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น
 
 
 
รูปภาพผลงานที่ผ่านมา
 
 
 
ลายกล่องออ​ฟเซ็ต
 
 

ผลิตกล่องออฟเซ็ต

 
เอเซียเเพ็ค​พริ้นท์รับผลิตกล่องออฟเซ็ต พิมพ์ 4 สี
 
แม่สี ได้แก่

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับการพิมพ์ Offset ได้แก่
1. มีจำนวนพิมพ์ตั้งแต่ 3,000 ชุด ขึ้นไป
2. มีภาพประกอบหรืองานประเภท กราฟ มากๆ
3. ต้องการความรวดเร็วในการจัดพิมพ์
4. ต้องการความประณีต สวยงาม
5. เป็นการพิมพ์ หลายสี หรือภาพ สี่สีที่ต้องการ
   ความสวยงามมากๆ
6. มีงานอาร์ตเวอร์คที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก
7. มีงบประมาณในการจัดพิมพ์เพียงพอ
 
อาทิ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น
 
 
 
รูปภาพผลงานที่ผ่านมา
 
 
 
ลายกล่องออ​ฟเซ็ต
 
 
× คุณได้เพิ่มสนค้าลงตะกร้า ดูสินค้าในตะกร้า