บริการ

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ / Packaging Design

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ / Packaging Design

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการออกแบบ

ทางเรา มีบริการให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างของกล่องกระดาษ และเทคนิคการพิมพ์กล่องกระดาษ รวมถึง คุณสมบัติของกระดาษต่างๆ เพื่อให้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสมบูรณ์ โดยที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และคำนึงถึงความแข็งแรงของกล่องไปพร้อมๆกันด้วย
 
        ทางบริษัทใช้โปรแกรม IMPACT และ ARTIOS ซึ่งเป็นโปรแกรมในการออกแบบกล่องกระดาษ โดยเฉพาะรวมถึงเครื่องตัดตัวอย่างที่สามารถตัดสินค้าตัวอย่างได้ทันที และมีความสวยงาม พร้อมถึงรูปแบบ Draft รูปแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของ 3D ก่อน
 

         การออกแบบ artwork ทางเรามีบริการถ่ายรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
 
 
         ติดต่อส่งแบบ/ติดต่อ [email protected]

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ / Packaging Design

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการออกแบบ

ทางเรา มีบริการให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างของกล่องกระดาษ และเทคนิคการพิมพ์กล่องกระดาษ รวมถึง คุณสมบัติของกระดาษต่างๆ เพื่อให้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสมบูรณ์ โดยที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และคำนึงถึงความแข็งแรงของกล่องไปพร้อมๆกันด้วย
 
        ทางบริษัทใช้โปรแกรม IMPACT และ ARTIOS ซึ่งเป็นโปรแกรมในการออกแบบกล่องกระดาษ โดยเฉพาะรวมถึงเครื่องตัดตัวอย่างที่สามารถตัดสินค้าตัวอย่างได้ทันที และมีความสวยงาม พร้อมถึงรูปแบบ Draft รูปแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของ 3D ก่อน
 

         การออกแบบ artwork ทางเรามีบริการถ่ายรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
 
 
         ติดต่อส่งแบบ/ติดต่อ [email protected]
× คุณได้เพิ่มสนค้าลงตะกร้า ดูสินค้าในตะกร้า